Slechtvalken in de klokkentoren

In 2010 is er in de klokkentoren van het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan een paartje slechtvalken gaan broeden. Het eerste jaar is het broedsel helaas mislukt omdat er geen goede basis was voor de eieren. In maart 2011 is er een nestbak geplaatst achter de wijzerplaat aan de NO kant van de toren, zodat de valken een betere kans op broedsucces zouden hebben. Sinds 2011 wordt er jaarlijks gebroed in de klokkentoren door een paartje slechtvalken. In 2017 is een plan gemaakt om een webcam te plaatsen bij de nestkast en de beelden via internet toegangelijk te maken voor geïnteresseerden. Dit kon mede worden gefinancierd door het Duurzaamheidsfonds, en tijdens 2017 is het plan uitgevoerd door de Werkgroep Slechtvalk Rijswijk in samenwerking met de Gemeente Rijswijk.
In januari 2021 heeft de firma Kuijpers,
samen met particuliere donoren, een nieuwe webcam geschonken en gemonteerd in de toren. Hierdoor zijn activiteiten van de valken in de nestbak nog beter zichtbaar.